22-05-2024 16:23
Nawigacja
· Strona Główna
· O Nas
· Powłoki Galwaniczne
· Elementy Zamków Błyskawicznych
· Galanteria Metalowa
· Wyroby z Drutu
· Usługi Narzędziowe
· Usługi dodatkowe
· Inwestycje
· Dojazd
· Kontakt
Partnerzy

Powitanie
Witamy na naszej stronie

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Istnieje możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.
Klauzura informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Informujemy, ze administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o., Ul. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów, zarejestrowana w rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000194180, REGON: 650113212, NIP: 7931000023.

Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe Administratora:

a) e-mail : biuro@zwg.pl

b) Tel: 16 632 95 70

Dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. w szczególności:

1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu:

a) Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy).

b) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zakładu Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o., tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit f RODO w celu:

a) Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,

b) Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

· Wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

· Udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO),

b) Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe,

c) Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 f RODO)

d) Wykrywanie nadużyć i zapobieganie im – przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po który się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes zakładu),

e) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes zakładu),

f) Weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonywania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacjami (podstawa prawna: wykonanie umowy) dotyczy to także danych z uzyskanych z innych źródeł.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) Posprzedażowej obsługi klientów (np. reklamacje),

b) Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi Wyrobów Galanteryjnych Sp. z o.o. ,

c) Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej odwołania.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania jej kopii, przenoszenia oraz sprostowania, jak również do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz administratora określonych usług związanych z przetwarzaniem danych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:

(1) Urząd Skarbowy,

(2) Firmy kurierskie oraz spedycyjne,

(3) Dostawca usługi poczty elektronicznej,

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO po 25.05.2018), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa firmy narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95\46\WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Podanie przez Państwa danych nie jest w żadnym stopniu wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązania do ich podawania, jednak ich brak będzie skutkować niemożliwością realizacji usług lub zawarcia umowy.

Nowoczesna Automatyczna Bębnowo-Zawieszkowa Linia Do Cynkowania


Otwieracz z Twoim Logiem
Chcesz mieć otwieracz z własnym logiem??
Skontaktuj się z Nami

 


Kontakt
Zakład Wyrobów Galanteryjnych

Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów

Tel/Fax: (16) 632 95 70

Dział handlowy: tel/fax:

(16) 632-17-11

biuro@zwg.pl

Dojazd
Wygenerowano w sekund: 0.00 418,660 Unikalnych wizyt